Kort fortalt – Danske noveller 2000-2010

I dag udkommer ‘Kort fortalt – Danske noveller 2000-2010’ på forlaget Tiderne Skifter. Det er en kæmpebog på næsten 400 sider, med tekster fra 33 danske forfattere. Mit bidrag er novellen Konstantinopel, om bl.a. verdensvendthed, min tid som frivillig brandmand, hørtøj og mimrende oldinge, der husker deres første kys.