Fandt forleden denne fantastiske, højst anvendelige beskyttelsesformel:(Se evt min nogenlunde, men ikke fuldstændigt grundige, oversættelse nedenunder) (Skyddsformel)I dag skor jag min högra fotmed en segerhuva,med en stålfotoch med örnemaktoch med den heliga kraft.Seger skall jag hava,och seger skall jag tala,och seger skall i mina kläderoch seger åt mina väger!Jag lägger hällar om mina ovänners fötteroch [...]

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } ”Det är fantastisk vilken förmåga människor har att inte förvåna sig, utom där det anstår att förvåna sig och man skulle förvåna sig om man inte förvånade sig.” (Willy Kyrklund: Tvåsam 1949)(Det er fantastisk hvilken evne mennesker har til ikke at undre sig, bortset fra der hvor det [...]