Fandt forleden denne fantastiske, højst anvendelige beskyttelsesformel:(Se evt min nogenlunde, men ikke fuldstændigt grundige, oversættelse nedenunder) (Skyddsformel) I dag skor jag min högra fotmed en segerhuva,med en stålfotoch med örnemaktoch med den heliga kraft.Seger skall jag hava,och seger skall jag tala,och seger skall i mina kläderoch seger åt mina väger! … Continue Reading

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } ”Det är fantastisk vilken förmåga människor har att inte förvåna sig, utom där det anstår att förvåna sig och man skulle förvåna sig om man inte förvånade sig.” (Willy Kyrklund: Tvåsam 1949) (Det er fantastisk hvilken evne mennesker har til ikke at undre … Continue Reading

Snak *89

Gammel kvinde1: Men det är ju festskorGammel kvinde2: Ja, (griner mens hun kigger på skoene) vad ska jag med dom?(I Juvelen, den lokale genbrugsbutik, torsdag formiddag)