Om det, hænderne kan

… siden er under konstruktion …

Jeg er lige præcist vokset op mens computere blev noget, der fandtes i almindelige hjem. Alt jeg skrev, både før det faktisk lykkedes og efter min debut, blev skrevet på computer. Undtagelsesvist i en notesbog med kuglepen, men da jeg knap selv kunne tyde min håndskrift, blev det ikke for alvor en metode, jeg dyrkede.

Da jeg i efteråret 2013 flyttede til Sverige, var det til et skovhus uden strøm. Alt elektronik jeg ejede, blev stuvet i et kælderrum, til gengæld købte jeg mit livs første skrivemaskine.

Efter et år anskaffede jeg mig et solcellepanel, og computeren blev igen et tilgængeligt arbejdsredskab hjemme – men skrivemaskinen havde i mellemtiden ændret hele min tilgang til at skrive. Dels handlede det om tempoet, som blev sat ned (når jeg lavede fejl, eller redigerede, skulle ALT skrives forfra) – dels handlede det om den konkrete, fysiske oplevelse af at de ord, jeg skrev fandtes på papirark, jeg havde i hænderne. Bunken af beskrevne ark, der voksede og skrumpede i takt med processen.

Første gang jeg samlede en bunke, og lavede det til en primitivt indbundet bog, havde jeg ingen plan. Heller ikke anden gang, eller tredje. Men noget spirede …

I løbet af de fem år jeg har boet i skoven, er det håndlavede vokset organisk frem, og er nu en del af mit virke som forfatter i en grad, som jeg ikke havde forudset – men som samtidig giver mening i forhold til alt, jeg nogensinde har drømt om.

Meget af det jeg skriver bliver stadig til, som det altid har gjort; på computeren og i en vekselvirkning mellem at tænke, læse, leve, skrive og skrive om og igen. Men en helt ny type skrift er vokset frem sammen med det håndlavede – der sker nemlig noget; der sker helt konkret noget i hjernen, når hænderne får lov at arbejde.

Det vidste jeg ikke særligt meget om, da jeg begyndte, men det ved jeg en hel del om nu. Det håndlavede er derfor også blevet en erfaring, som det føles vigtigt at give videre. En erfaring, der kan bruges til mange forskellige ting, afhængig af det enkelte menneskes egen drivkraft.

… fortsættes

Vil du tilbage til  10 Ting om Pote Produktion eller Om det håndlavede ?